تابلو حروف استیل طلایی

تابلو حروف برجسته استیل طلایی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی
روشنائی: پروژکتور فرونت لایت
 


حروف استیل طلائی نور مخفی گیوه

تابلو حروف استیل طلایی گــیوه
زمینه حروف :کامپوزیت
نحوه اجرای حروف : حروف پایه نوراندریک
جنس حروف: استیل طلائی
روشنائی: اس ام دی قرمزتوجه : کلیه تصاویر تابلوهای مندرج در این وب سایت متعلق به نمونه ها ی ساخته شده این مجموعه است و تصاویر مشابه این تابلوها در وب سایت سایر شرکت های تبلیغاتی و یا تابلوسازی های متفرقه صرفا کپی برداری غیرقانونی و غیر اخلاقی از تولیدات این مجموعه است

تابلو حروف برجسته استیل

حروف برجسته استیل پایه نور اندریک
زمینه حروف :کامپوزیت
نحوه اجرای حروف : حروف استیل پایه نوراندریک
جنس حروف: استیل
روشنائی: اس ام دی


تابلو حروف استیل

حروف استیل آریا با نورپردازی مخفی
زمینه حروف :کامپوزیت
نحوه اجرای حروف : حروف با پایه نوراندریک
جنس حروف: استیل
روشنائی: اس ام دی


تابلو حروف استیل

حروف برجسته استیل اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی