تابلوگردان

به تابلوهای تبلیغاتی که در ابعاد گوناگون ساخته و توسط موتور و گیربکس به چرخش در می آیند تابلوهای گردان اطلاق می گردد که کارخانه تابلوسازی طاها با تکیه بر دانش فنی و تجارب بسیار زیاد در این زمینه آماده تولید تابلوهای فوق الذکر می باشد