غرفه پیش ساخته نمایشگاهی

غرفه هاي نمايشگاهي نشانگر و معرف حوزه فعاليت بنگاههاي تجاري - فرهنگي مي باشد و معولاً به لحاظ کمبود وقت و يا بعضاً پایين آوردن هزينه هاي اجراي غرفه و ياحمل آسان، شرکتها از ابزار پيش ساخته در غرفه سازي استفاده مي کنند.اين گونه غرفه ها در حداقل زمان امکان برپائي دارند که به صورت فروش نقدي در اختيار مشتريان عزيز قرار مي گيرد.




001
002
003
004
005
006



007
008
009
0010
0011
0012



0013
0014
0015
0016
0017
0018



0019
0020
0021
0022
0023
0024



0025
0026
0027
0028
0029
0030



0031
0032
0033
0034
0035
0036



0037
0038
0039
0040
0041
0042