برش پارچه  

بااستفاده از دستگاه‌هاي ليزر مي توان طرح هاي بسيار پيچيده پارچه ای را برش داد. ضمنا هنگام برش پارچه با ليزر مي توان چندين لایه از پارچه را بر روي هم قرار داده و همزمان برش داد.  برش پارچه با استفاده از ليزر دارای مزایای زير است:

-امكان برش طرح هاي بسيار پيچيده
-امكان برش با ظرافت و دقت بالا
-سرعت و سادگي تبديل طرح اوليه برش به محصول نهايي
-سرعت بالاي برش به خاطر امكان برش همزمان چندين لايه پارچه
-عدم نياز به الگو ي قالب ثابت براي برش پارچه
-لبه هاي برش خورده صاف