تنديس و لوح های يادبود

حکاکی طرح و نوشته بر روی انواع لوح ها و تندیس های همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه های مختلف


 تنديس و لوح های يادبودکاربرد لیزردر

- حکاکی بر روی لوح ها و تندیس های یادبود مناسبتی (مذهبی، ملی ، ورزشی و ...)
- حکاکی لوح و تندیس های تقدیر و تشکر
- حکاکی لوح و تندیس تقدیمی جهت نفرات برگزیده و ممتاز و ...

مزایای لیزر

 

- دقت و سرعت بالا
- ظرافت بسیار بالای طرح ها و نوشته ها
- تبدیل سریع و آسان طرح های اولیه به محصول نهایی